Naam: Remco Kuiper, samen met muzikant Tjibbe Stelwagen
Medium: Friese poëzie met akoestische muziek
Optreden: zaterdag en zondag, 16.00- 16.30 uur
Locatie: Schip Wuta, plattegrond nr 14

Dichter Remco Kuiper woont in Leeuwarden. Hij schrijft voornamelijk in het Fries.
Zijn gedichten zijn in verschillende tijdschriften gepubliceerd. Ook is er werk opgenomen in bloemlezingen van Friestalige poëzie. Het voordragen is een belangrijk aspect van zijn dichterschap (dit ook wel in combinatie met klank/muziek). Samen met muziekmaat Tjibbe Stelwagen vormt hij Tongersdeitemiddei reinich waar. Akoestische muziek, met gitaar en zang.

Remco Kuiper en Tjibbe Stelwagen treden samen op bij Kunst aan de Haven