Naam: Eeltsje Hettinga
Medium: Friese gedichten
Website: eeltsjehettinga.nl

Optreden: zaterdag en zondag 14.30-15.00 uur
Locatie Schip waalschokker Wuta, plattegrond nr 14

Eeltsje Hettinga is schrijver-dichter. Met zijn laatste poëziebundel Ikader stond hij op shortlist van de Gysbert Japicxprijs 2013. Hettinga schrijft recensies, kritieken en beschouwingen over literatuur en beeldende kunst. http://nl.wikipedia.org/wiki/Eeltsje_Hettinga

Eeltsje Hettinga is skriuwer, dichter en sjoernalist. Hy publisearre fiif poëzybondels. Syn debút Akten fan Winter waard bekroand mei de trijejierlikse Fedde Schurerpriis fan de provinsje Fryslân. Foar syn poëzy krige er fjouwer kear de Rely Jorritsmapriis.

Eeltsje Hettinga